Практичне призначення психології

4 напрямки практичної психології, які можна виділити

  1. Стабілізація дисгармонійних психічних станів людини
    (проблеми самооцінки і невпевненості в собі, стреси, залежність від думки оточуючих, почуття провини…, ., печалі, розчарування…)
  2. Вдосконалення особистісних якостей і життєво необхідних знань, умінь, навичок
  3. Допомога у вирішенні суперечливих (конфліктних) міжособистісних взаємин
    (проблеми взаємовідносин в сім'ї, з дітьми, з шлюбним партнером; проблеми взаємовідносин в колективі; проблеми взаємин з конкретною людиною або конкретними людьми…)
  4. Допомога в пошуку свого життєвого шляху і ефективного руху цим шляхом, в досягненні поставлених цілей…

Виділимо кілька напрямків роботи нашого Психолога

 

Консультування і підтримка батьків.

Консультування та психологічна допомога підліткам і дітям:

– Індивідуальні та групові психологічні послуги дітям і членам їх сімей;
– Написання плану індивідуальної психокорекційної та психотерапевтичної роботи,

– реалізація планів;
– корекція поведінки;
– Корекційні і розвиваючі заняття;
– Проведення занять «Культура життєвого самовизначення»;

– проведення тренінгового курсу з сексуальної освіти підлітків.